Polityka prywatności

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1.     Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Pasieczne - Pasieka JuRajska Sp. z o.o., ul. Ziętka 54, 41-400 Mysłowice,  NIP: 2220912520, REGON: 380987687, E-mail: biuro@pasiekanajurze.pl

 

2.     Korzystanie z pełni funkcjonalności Sklepu Internetowego wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

3.     Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 

4.     Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:

– zgoda Klienta udzielana w procesie wypełniania Formularza Zamówienia;

– konieczność realizacji Umowy z Klientem;

– konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;

 

5.     Dane osobowe są przetwarzane w celu:

– realizacji Zamówienia;

– w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość;

– w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;

– w celach, na które Klient wyrazi zgodę.

 

6.      Klient zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w ramach funkcjonalności Konta Klienta jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.

 

7.     Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia i wykonania Umowy.

 

8.     Klient zawsze ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.

 

9.     Sprzedawca oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości realizacji Zamówienia i wykonania Umowy.

 

 

 

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

1.     Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

– nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

– adres IP;

– wersję oprogramowania przeglądarki;

– system operacyjny komputera;

– logi systemowe;

 

2.     Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:

– imię i nazwisko lub nazwa firmy;

– adres;

– adres poczty elektronicznej;

– numer telefonu kontaktowego;

– NIP;

 

§3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 

1.     Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.

 

2.     Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.

 

3.     Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

4.     Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

a. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

b. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

c. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

d. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

e. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 

5.     Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: biuro@pasiekanajurze.plTa strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia na naszej stronie. Polityka prywatności

Zaloguj się

Menu

Twój koszyk

Nie masz dodanych produktów